MENÜ
BARACA Együttes Honlapja

Fiam, vérem, jófajtám, szilaj lovon vágtassál!

REGÉT MONDOK

 

Regét mondok ősi regét,

Ősapáink dícséretét

Táltos csillag, csillag-ösvény

Emlékezzél drága testvér.

 

Elfelejtett dicső múltunk,

Ködbe veszett életútunk,

Arvisura Ősi emlék,

Sámán rovás ős hagyaték.

 

Agabának bölcsessége

24 törzs szövetsége

Ősi Isten dícsérete

Régi korok üzenete

 

Anyahita tanítása

Ataisznak pusztulása

Ősi tudás le a mélybe

Az emberiség bölcsőjére.

 

Elviszünk a hosszú útra

Baracának álmaiba

Három lelkét felébresztjük

Szavait megénekeljük

 

Elevenedjen a múlt most

Kaput nyitunk a hosszú úthoz.

 


 

 

HÉT ÁGA VAN A FÁNAK

 

Hét ága van a fának

Hét szintje van a menyországnak,

azt a hetet megszolgáljad!

 

A hetedikben Atya Isten

ATA ISIS a legfőbb tórem

 

A hatodikat SIS tórem lakja

Atya Isten erős fia.

 

Az ötödik ág Numi tórem

És a föld anyátok Joli tórem.

 

Negyedikben kicsiny fiú

Világfelügyelő aranyifjú.

 

A negyedik ágtól felfele

csak Tóremeknek van helye.

Arany ég, mi elválasztja

Itt a felső világ s lelkük rajta.

 

Harmadik mennybe jutsz ha élted,

Becsületben, tisztán élted.

Jószellemek fogják kezed

Ha tiszta lelked megérdemled!

 

A másodék ég gonosz szellem,

Ahol nincs jóság s kellem.

 

Az első ága teremtett lélek,

A vándor lelkek ide térnek.

Innét figyelik az utódokat,

Hogy azok (ott lent) hogyan boldogulnak.

 

A hét ég alatt van az anyag

Hús, csont, de por mi marad.

Csak a lelked jut a mennybe

A magasabb rezgésekbe.

 

Ha hibázol éled újra,

Vagy végzed a gonosz karmaiba.


AZ ÖREG TANÍTÁSA

 

Fiam, vérem, jófajtám

Szilaj lovon vágtassál

Üld meg lovad kevéjen

Húzd ki íjad keményen

Hop-hej-hop-hej-hop-hej-hop

 

Védd meg a te népedet

Értük ontsad véredet

Fogd marokra kardodat

Emeld égre arcodat

Hop-hej-hop-hej-hop-hej-hop

 

Menyecskének csípeje

Tűzparázzsal van tele

Lobbantsd lángra parazsat

Ő szüli meg fiadat

Hop-hej-hop-hej-hop-hej-hop

 

Neveld fiad Magyarnak

Bátornak és Igaznak

Tanítsd meg Őt mindenre

Ő lesz népünk jövője!

Hop-hej-hop-hej-hop-hej-hop

 

Ősz hajadnak varkocsa

Dicső élted alkonya

Ősa apáid csillaga

Menyországnak ajtaja

 


 

ISTEN OSTORA

 

Isten ledobta kardját az égből

Tüzesen hullt alá, szállt le a légből

A keresztény világ élete mostoha

Ezért lett Attila Isten ostora.

 

Isten ostora, Isten ostora

 

Erő és becsület, az igaz hit rajta

Ezért félte Őt Bizánc és Róma.

Tized, a hatalom a papoknak árja

A krisztusi kereszt torzult mása.

 

Isten ostora, Isten ostora

 

Attila sohasem félt a gonosztól

Isten kezében csattog az ostor,

Amerre Ő jár nagy a sokadalom,

Az Ő kezében van a HUN birodalom.

 

Isten ostora, Isten ostora

 

A Germánok régi sérelmük bosszulják,

Méreggel küldték a szépséges Krimhildát,

Atilla a méregtől össze csúszott,

Isten ostora a földre hullott.

 

Isten ostora, Isten ostora

 

Hármas koporsóba bé fektetik,

A Tisza folyóba eltemetik,

Sírját örökre titok fedi,

De népünk vezérét nem feledi.

 


 

 

Vihar tépte

 

Hol van néked ékességed

Régi álmod és a néped

Hol van ágyad és a széked

Régi jurtád, békességed?

 

Vihar tépte

Szél megfútta

Azt az idő megszaggatta!

 

Hol van kancád és a méned

Nyerged szíjjad, köteléked,

Tegzed, nyilad, kardod, vérted,

Amivel a hazát védted?

 

Vihar tépte

Szél megfútta

Azt az idő megszaggatta!

 

Hol van utad, szép ösvényed

Előtted járt hős vezéred

Nagyapáid vére éltet

Anyádnak hullt könnye érted

 

Vihar tépte

Szél megfútta

Azt az idő megszaggatta!

 

Hol van hited, ősi véred

Büszke erős lelked néked,

Zászlód, hazád, házad földed,

A földön az emberséged?

 

Vihar tépte

Szél megfútta

Azt az idő megszaggatta!


Őrzők ébredjetek!

 

 

Régi hitünk világa

Sámánoknak imája

Ős keresztény vallása

A Nazír tanítása

 

Ref:

Őrzők ébredjetek

Hírrel elmenjetek

Lassan ébred már a nap!

 

De forult egyet világunk

Bujdosó lett sámánunk,

Elrejtette imáját

Ősi múltunk világát.

 

(mondta) Rejtsétek el mesékbe

fűbe, -fába, zenébe

írásokba, regékbe

Őrízd meg a szívedbe.

 

Ezer év is eltelék

Igazunk, kopott emlék

Beavatottak tudják,

Mi is volt az  igazság.

 

De vízöntőbe fordulunk

Egy harangként kondulunk

Őrzőket így szólítunk

Most hasad új hajnalunk!

 

 

Őrzők ébredjetek

Hírrel elmenjetek

Lassan ébred már a nap!

 


Régi tüzet

 

 

Ezer évek változása

Régi tüzek kihúnyása

Ős istenünk tagadása

Nemzetünknek sorvadása.

 

Ref: Régi tüzet, Régi tüzet

A Mag népe sose felejt!

 

Mag népének deli fia,

Kipcsákoknak erős karja,

Magyariak sebes nyila

Kazahunok szilaj lova,

 

Tárkányoknak tudománya

Manysi sámán hitvallása

A Nazírnak tanítása

Máninak a kín halála.

 

Eredj fiam kapj lóhátra,

Vágtass fel a menyországba

Izenem a jó Istennek

Gyermekei nem felednek.

 

Nézzen reánk úgy mint régen

Dicsőségben fényességben

Vidd fel neki igaz szívem,

Könnyel teli fáradt lelkem.

 

Kis parazsat kérj cserébe

Kihült lelkünk vas üstjébe

Hozd vissza azt le a földre

Ősi hitünk dicsfényére

 

Tűzzel vassal, tűzzel vassal

Erőszakos hitvallással

Kioltják a lelki tüzet

Igaz tiszta ősi hitet.

 

Ha drága fiam visszajöttél

De nyár helyett már itt van a tél

S kint leszek a fagyos földbe

Lelkünk tüzét szítsd tovább Te!

 

 

Régi tüzet, Régi tüzet

A Mag népe sose felejt!

 


 

Üssed dobod mondom

 

Tüzes csikóm mondom

Vágtass te bátran,

Sebes nyilam mondom

Repülj világba!

 

Szép kerecsen sólyom

Tárd ki a szárnyad,

Szép szeretőm mondom

Tüzeld a vágyat!

 

Hű bajtársam mondom

Vállhoz a vállad,

Büszke nemzetünk HEJJ

Emeld az állad!

 

Üssed dobod mondom

Had szóljon bátran,

Rezegjen az ég ott

Fent a menyországban!

 

Szóljon dobod mondom

Üssed csak bátran,

Hallja meg mindenki

Az egész világban!

 

Ébredj fiam mondom

Álmod ezer éves,

Rejtett dicső múltunk

Keserűen édes.

 


 

 

Védd a földet!

 

Hé, Te fiam hallgasd szavam,

Ezt a földet neked adtam,

Vigyázz reá becsülettel,

Csínján bánj a természettel!

Ad az neked ételt eleget,

Házadba hűset s meleget

Mindent megkapsz szükség szerint

Mindig újra, újra, s megint!

Mert függésben vagy te vele

Földek, vizek s fák gyökere.

Neked adja minden javát,

Így szolgálja földnek fiát.

De jól vigyázz, ha csak veszel,

S nem adsz vissza igaz szívvel

Elfogy egyszer gazdagsága

S majd ínség borul a világra

Mert Én, nem hagyom a földet

Küldöm majd a jégesőket,

Orkánt, vihart, porfelhőket,

Szárasságot, árvizeket,

Hátha felemeled fejed.

Hagyd abba a zsarnok élted

Adok még egy esélyt néked

Ha okos vagy élsz majd vele

S szép lesz földünk természete

De ha nem figyelsz szavamra,

Szörnyű büntetést rovok fiamra

Felébresztem súlyos énem

S eltörlöm a zsarnok népem.

 


 

Új remény

  

Játszadozik a napsugár, vízen csillogást talál

Végigfut a szellő rajta, a víztükröt megborzolja.

Nap orcáját megfürdeti, aranysárgára színezi.

De, sötét felhő gomolyog, a nap csak szépen mosolyog.

Szellőt váltja viharmadár, megtépázza amerre jár,

Erdőt, tavat, folyót, rétet, eltörli a fényességet.

A vízre szürke lepel borul, a nap sugára visszavonul.

Sötét váltja most fel a fényt

Új nap hozhat újabb reményt!

 


 

SZÉP KERECSEN

 

Szép kerecsen száll magasra,

Szabad szárnyán tör a napba,

Tárd ki szárnyad büszke madár

Szép kedvesed már hazavár.

 

Emelkedik napkeletre,

Éppen arra tartja kedve.

Villám röpte napnyugatra,

Merre Őt a vére hajtja.

 

Puha szárnya lágyan lebben,

Még a szellő is társ ebben,

Felhők jönnek nagyhirtelen,

Szép Kerecsen most megpihen.

 

Fegyver csillan a napfényben,

Lovas sereg porfelhőben,

Íj megpendül, nyila reppen,

Szép Kerecsen szárnya rebben.

 

Gyorsabb volt a nyíl a szárnynál,

Holtra torzult zuhanásnál

Büszke madár feje billen,

Porba hullik itt most minden.

 

Jajj istenem nézz le rája

Sebzett teste, vér ruhája

Fájón siratja a párja,

Hazavárja mindhiába.

 

Szabad lelkű büszke népünk,

Eltiporták szép dicsfényünk,

Porba hulló becsületünk,

Éledj újra Kerecsenünk!

 


 PUSZTÁN SZÜLETTEM ÉN

 

 

Pusztán születtem Én, puszta fia vagyok.

Születésem napján, rám a csillag ragyog.

Megmutattak engem Égnek, napnak, földnek,

Hogy jó fia legyek drága nemzetünknek.

 

Tanultam Én vívni, kemény íjat húzni,

Nyereg nélkül csak úgy szőrén lovat ülni,

Vágtattam pusztákon, rónákon, hegyeken,

Daloltam esténként nagy tábortüzeken.

 

Halljad szavam pajtás, fogadd meg mit mondok,

Hű menyecske mellet nem lesz soha gondod,

Megápolja sebed, felvidítja lelked,

Nem hagyja kihalni büszke nemzetedet.

 

Lesz majd egy szép leány kinek szeme fényes,

Tüzes piros arca, a csókja meg oly édes,

Megcsillan a napfény szép fekete haján,

Megölelem majd Őt lent a folyó partján.

 

Ha egyenesen járod bármerre az utad,

Nyomodban jó pajtás a gondviselés halad,

Ha nehéz az élet és vétettél egy hibát,

Hunyd le két szemedet és mondj el egy szép imát.

 

Egy az Isten pajtás, hidd el ezt Énnékem,

Fenn csillagunk ragyog ott a magas égen,

Éljed életedet bátran, igaz szívvel,

Járjad utad mindig büszkén emelt fővel!

 

Asztali nézet